fbpx
Zobowiązanie Madzi

Zobowiązanie Madzi

Naszą podstawową konsekracją jest chrzest.
Zaangażowanie w życie i misję Ognisk jest jedną z form przeżywania tej konsekracji.
Choć jest to osobisty wybór, to jednak: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”, a więc nasza decyzja jest odpowiedzią daną Panu – podjęciem Jego wezwania.
To także – zgodnie z duchowością Ognisk – wybór Maryi jako Przewodniczki na drodze wierności Jezusowi – naszemu Panu i Mistrzowi.

23 czerwca 2018, w czasie uroczystej Eucharystii, której przewodniczył abp Grzegorz Ryś, w obecności moderatora Ognisk, o. Moïse’a Ndione, swoje zobowiązanie do życia w Ognisku Miłości w Olszy złożyła Magda.

Składając zobowiązanie, Madzia zadeklarowała gotowość i chęć do włączenia się w Dzieło Ognisk na stałe, na całe życie.
Zobowiązała się również wspólnota, która przyjęła Madzię, podejmując wysiłek budowania Ogniska, pełnienia misji, wzajemnego wspierania na drodze powołania.

Wszystko zaczęło się od spotkania z Martą w czasie moich pierwszych rekolekcji w Ognisku, która przeprowadziła mnie przez nie, abym mogła osobiście doświadczyć Bożej miłości i Jego obecności w moim życiu. Wtedy to, pod koniec rekolekcji, zrodziło się we mnie pragnienie, by powierzyć Bogu wszystko. Powiedziałam Mu, że nieważne, gdzie będę i co będę robić, chcę zawsze być z Nim. Prosiłam Go, by przypominał mi o tym, szczególnie kiedy sama będę zapominać i oddalać się od Niego. Wiedziałam, że On obdarza mnie wolnością, a jednocześnie właśnie tę wolność oddawałam Mu, by „nie wypuszczał mnie ze swoich rąk”.

Rok później pojawiło się pragnienie życia w Ognisku, ale do wspólnoty wstąpiłam dopiero po siedmiu latach. Był to dla mnie czas wielu pytań, doświadczania własnej słabości, a w niej miłości i wierności Pana Boga. Powoli odkrywałam też, jak na tej mojej drodze towarzyszy mi Maryja, jak mnie prowadzi Ta, która przez długi czas wydawała mi się daleka lub nieobecna.

Pierwsze moje „tak” życiu wspólnotowemu powiedziałam mając świadomość całkowitej wolności w mojej decyzji, jaką otrzymałam od Boga. Modlitwa zawierzenia się Jezusowi przez Maryję, jaką w Ogniskach powtarzamy codziennie, od pierwszych rekolekcji stała się „moją” modlitwą, której głębię i piękno odkrywam wciąż na nowo. I wciąż z tą samą radością powtarzam słowa: „bez zastrzeżeń, według Twego upodobania, na większą chwałę Boga. Amen”.