fbpx
Ognisko Miłości

SŁOWO O OGNISKACH

Ogniska Miłości (Les Foyers de Charité), powstałe w 1936 r. z inicjatywy Marty Robin i ks. George’a Fineta,
są międzynarodowym dziełem katolickim, uczestniczącym w Nowej Ewangelizacji.
To wspólnoty ochrzczonych, kobiet i mężczyzn, których łączy jeden Duch i życie, ukryte w prostej pracy, modlitwie i we wzajemnych więziach.
Ich członkowie zdobywają się na bratnią miłość w trudzie i prawdzie relacji, zdając się na prowadzenie ojca – księdza odpowiedzialnego za wspólnotę, by na tej drodze doświadczać miłości Ojca.
Dzielą się ze sobą wszystkim, co ich stanowi i co posiadają. Duchowość, intelekt oraz ich dobra materialne są tym, co wnoszą „dla wspólnego pożytku”.
Zawierzają się Maryi. Ona wie, jak kruchy jest człowiek i jego starania. Ona wstawia się za nimi.
Misją Ogniska jest prowadzenie “domu Serca Jezusa, otwartego dla wszystkich” (tak Marta Robin rozumiała wolę Jezusa wobec Dzieła), przestrzeni sprzyjającej skupieniu i otwarciu się na Boże Słowo, głoszone w czasie rekolekcji.
W klimacie wyciszenia i modlitwy, włączeni w ofiarę wspólnoty, rekolektanci doświadczają spotkania z żywym, miłującym Ojcem.
Rekolekcje są więc propozycją całościowego spojrzenia na wiarę, by w niej znaleźć światło i siłę do życia na miarę Bożego powołania.

“Depozyt wiary” o Ognisku Miłości – https://lodz.tvp.pl/23929556/07022016