Ognisko Miłości

Rekolekcje dla uzależnionych i współuzależnionych (15-17 października)