fbpx
Ognisko Miłości

Rekolekcje dla spragnionych ciszy – Jezus – Święta Cisza

Jezus jest wprawdzie określony w Ewangelii jako Słowo Ojca – ale to Słowo Tajemnicy przerasta ludzką mowę. Ukryty w Nim bezmiar sensu sprawia, że odbieramy Go nie tyle porządkującym nasze doświadczenia rozumem, ile raczej tą głębią jaźni, którą Biblia nazywa sercem. Podobnie jak Boże Światło dociera do nas w ciemności wiary – gdy niczego nie widzimy – tak Boże Słowo przemawia „głosem subtelnej ciszy”,(1 Krl 19, 12). Wchodząc w ciszę wobec wszechobecnego Chrystusa, milknąc po odczytaniu Ewangelii, dajemy Słowu dotknąć nas na najgłębszym poziomie. Nie próbujemy opanować Słowa, wtulamy się w Nie jak dziecko w mamę (por. Ps 131, 2). Tak po prostu…

Marek Kita