Ognisko Miłości

Rekolekcje dla prezbiterów (28 czerwca – 1 lipca)

Jak pasterzować w Kościele miłosiernym?
prowadzi: ks. Damian Wąsek