fbpx
Ognisko Miłości

Kongregacja reaguje na książkę o. De Meestera

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zareagowała na książkę o. Conrada De Meestera, flamandzkiego karmelity (1936-2019) o Marcie Robin (1902 – 1981), opublikowaną po śmierci autora przez wydawnictwo Cerf. Wydana po francusku książka mówi o „mistycznym oszustwie”. Rzymska Kongregacja odpowiada, że żadna nowa przeszkoda nie została ukazana w tej książce. Wszystkie zastrzeżenia belgijskiego teologa były rozpatrywane za jego życia przez komisje stworzone w tym celu, i odrzucone.

Oto treść deklaracji:

„Proces diecezjalny o życiu i cnotach Czcigodnej Służebnicy Bożej Marty Robin był przeprowadzony w diecezji Valence, we Francji, w latach 1988 – 1996.

W ramach postępowania zostało mianowanych dwóch teologów cenzorów. Jednym z nich był  o. De Meester, któremu powierzono ocenę pism Marty Robin. Przyjmując to zadanie o. De Meester pod przysięgą zobowiązał się do zachowania tajemnicy zawodowej. Na koniec swej pracy złożył pisemny raport i został wysłuchany przez Trybunał diecezjalny.

W swoim raporcie o. De Meester przedstawił pewne wątpliwości, szczególnie dotyczące życia mistycznego Marty Robin. Drugi Teolog, przeciwnie, nie zgłaszał zastrzeżeń w tej sprawie. Wszystko, co zawiera ekspercki raport Ojca De Meestera (336 stron) i to wszystko, co sam przedstawił wobec Trybunału diecezjalnego w czasie przesłuchania (72 strony), z jego argumentacją i spisanymi uwagami zostały w całości włączone w imponujący dokument, liczący 3000 stron, Positio super virtutibus [dokument zawierający całą zebraną dokumentację składany przez postulatora w Kongregacji]. Positio zawiera także dokumenty, które mają rzucić światło na zasygnalizowaną problematykę, np. ekspertyzę grafologiczną, badania medyczne, itp. Zastrzeżenia Ojca De Meestera zostały rozpatrzone podczas badań związanych z procesem najpierw przez teologów wyznaczonych przez Kongregację Spraw Świętych, następnie przez Kardynałów i Biskupów, członków tej Kongregacji. Na podstawie całości dokumentów zawartych w Positio i wyjaśnieniach dorzuconych przez Postulację, wyżej wspomniane osoby wydały sąd pozytywny co do  heroiczności cnót Marty Robin”.

Źródło: https://fr.zenit.org/2020/10/09/marthe-robin-et-le-secret-professionnel-dune-enquete-canonique/

Oskarżona: Marta Robin

Wydawnictwo Cerf wydało książkę zatytułowaną „Mistyczne oszustwo Marty Robin” (La fraude mystique de Marthe Robin). Autorem jest zmarły w grudniu 2019 r. o. Conrad De Meester, karmelita. Był on jednym z 28 ekspertów zaproszonych do udziału w procesie beatyfikacyjnym Marty. Z racji na znajomość pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Elżbiety od Trójcy Świętej poproszono go o zbadanie pism Marty Robin.

Wypowiedź postulatorki procesu beatyfikacyjnego w związku z wydaniem książki o. De Meestera:

po angielsku: https://www.lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2020/10/Marthe-Robin-EN-1.pdf

po francusku: https://www.martherobin.com/wp-content/uploads/2020/10/Marthe-Robin-01-10-2020.pdf

Książka o. De Meestera zawiera tezy zawarte w jego raporcie (napisanym w 1989 i uzupełnionym w 1994) skierowanym do bpa Didier-Léon Marchanda, który przewodniczył komisji przygotowującej proces Marty na etapie diecezjalnym. Do chwili wydania książki, nie było wiadomo, czy o jakieś teksty tamte raporty były uzupełnione. Tezy postawione w raporcie zostały przestudiowane i w świetle innych świadectw i ekspertyz odrzucone przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Kościół katolicki, autorytetem papieża Franciszka, ogłosił w grudniu 2014 dekret o heroiczności cnót Marty Robin. Przez ten akt Kościół uznał autentyczność chrześcijańskiego życia Marty.

O. de Meester postawił Marcie m. in. zarzut plagiatu. Rzeczywiście w pismach Marty znajdujemy wiele cytatów. Krytyczne wydanie „Dziennika” Marty wszystkie rozpoznane cytaty zaznacza.

Jej główne dzieło, zwane „Dziennikiem” dostępne jest online. I nie trzeba znać francuskiego, by zobaczyć pozaznaczane cytaty.

http://www.martherobin.com/JdM/Journal%20de%20Marthe.htm

Samo znalezienie wielu fragmentów cudzych pism nie oznacza plagiatu. Trzeba by jeszcze założyć intencję wprowadzenia w błąd. Marta nie robiła notatek z myślą o ich publikacji. Pisząc, odpowiadała na prośbę jej proboszcza (ks. Faure’a) i dla niego tylko te notatki (później nazwane Dziennikiem) przeznaczała. Jeśli w jakimś zdaniu znajdowała dobre wyrażenie własnych przeżyć, to je przepisywała lub cytowała z pamięci. Nie robiła przypisów, ale też tego zdania nie przypisywała sobie. W świetle wypowiedzi pozostałych ekspertów uznano właśnie takie intencje Marty i w ramach rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego odrzucono zarzut plagiatu.

Inny zarzut, to fałszowanie prawdy o walkach ze złym duchem i o śmierci Marty. Nie wdając się w szczegóły, tutaj rzeczywiście poszukiwania o. De Meestera doprowadziły do demistyfikacji pewnych wyobrażeń o Marcie (ale nie przez nią prowokowanych).

Postawienie Marcie zarzutu o fałszywy mistycyzm zakłada, że Marta żyła w środowisku podatnym na takie oszustwa. Jest to założenie z gruntu fałszywe. Marta nie żyła wśród ludzi spragnionych nowych „objawień”. Przeciwnie, przez wiele lat pozostała sama, nierozumiana przez swoich najbliższych, opuszczona przez pozostałych (w tym proboszcza, przynajmniej na jakiś czas). To, co najważniejsze we wnętrzu Marty (łącznie z powstaniem Dziennika) dokonało się zanim ludzie zaczęli Martą się interesować.

Zarzucanie Marcie fałszu jest jednocześnie oskarżaniem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o (co najmniej) nierzetelność. Raport o. De Meestera był przecież w Rzymie znany zanim ogłoszono dekret o heroiczności cnót. Znalazłem notę o jego książce, w której jest napisane, że Rzym „schował pod stół” raport o. De Meestera. Znów kompletna nieznajomość realiów: Kongregacji tak zależy na przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego, że ukrywa niewygodne fakty? Zapewniam, że wszystkim zarzutom przyglądano się z bliska, a każde „nadzwyczajne zjawisko” nie budzi entuzjazmu w Rzymie i nie jest argumentem za beatyfikacją, tylko przedłuża proces.

Marta, jaką poznałem (nie dzięki osobistej znajomości, ale poprzez świadectwa o niej i zachowane jej słowa), była osobą niezwykle dojrzałą, odważną, a jednocześnie mającą w sobie coś z dziecka; z sercem kochającym Boga i ludzi, zwłaszcza będących w potrzebie; mężnie znoszącą ból fizyczny, jak i cierpienia duchowe. Zarzut fałszu uderza w to, co w niej jest tak bardzo podziwiane. A podziwiana jest nie dzięki stanom mistycznym, lecz dzięki prostocie.

ks. Sławomir Sosnowski

Jesień w Olszy

Kolejny wpis z serii: “niestety…”. Z przykrością odwołaliśmy rekolekcje-warsztaty z emisją głosu, mając na uwadze dobro i zdrowie wszystkich. Zapraszamy natomiast na DNI PUSTYNI.
Do 8 października istnieje możliwość przyjazdu na indywidualne skupienie – sam na sam ze sobą i z Bogiem; codzienna Eucharystia; kaplica otwarta 24 godziny na dobę i przyroda, przybierająca nowe kolory.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przed nami również rekolekcje weekendowe – dla kobiet, dla singli, uzależnionych i współuzależnionych, i inne, które można znaleźć w zakładce Rekolekcje -> Terminy 2020.

Dni pustyni

Niestety, musieliśmy odwołać rekolekcje zaplanowane na 24-30 sierpnia.
Jednak jeśli ktoś chciałby w tym czasie skorzystać z indywidualnego pobytu w tym czasie (dni pustyni, w ciszy), to serdecznie zapraszamy.
Codziennie Eucharystia, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi, rozmowy duchowej, i dużo przestrzeni na bycie sam na sam z Panem.

Formularz do zapisów https://ogniskomilosci.pl/dni-pustyni/
Można z nami także skontaktować się telefonicznie: 693 468 233

Rekolekcje indywidualne

Oprócz planowanych rekolekcji (terminy 2020 r.) zapraszamy Was serdecznie na indywidualny czas skupienia – w milczeniu.
Jeżeli potrzebujecie takiego czasu, wiedzcie, że jest to możliwe w następujących terminach:
25 – 28 czerwca, 20 – 23 lipca, 27 – 30 lipca, 3 – 6 sierpnia.
Wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie, poprzez e-mail lub formularz kontaktowy.