Ognisko Miłości

Weekend dla „mających się ku sobie”

Sześć par przeżywa swój czas skupienia – rekolekcje z zajęciami warsztatowymi. Razem z ks. Tomaszem Liszewskim i Bogdanem Kosztyłą towarzyszymy im. No ale przede wszystkim to sam Pan zapewnia ich/nas o swojej obecności (w piątkowej liturgii Słowa: Ag 1,15b – 2,9).

Dla kogo i w jakim celu – o tym prowadzący Bogdan Kosztyła.

A o owocach – uczestnicy.

Rekolekcje z Martą

Od 16 do 22 sierpnia blisko 20 osób przeżywało w naszym domu rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym. Marta Robin w szczególny sposób towarzyszy w tym czasie naszym rekolektantom. Prowadzący: Ojciec Ogniska odwołuje się zawsze do wydarzeń i świadectwa jej życia, bowiem w wyjątkowy sposób przeszła ona przez różne próby i doświadczenia, które nikomu z nas nie były ani nie będą oszczędzone. Marto, umacniaj w nas owoce tego czasu! 

(fot. Wydawnictwo Esprit)

Gorce

W dniach 9 – 14 sierpnia razem z rekolektantami przemierzaliśmy Gorce, wchodząc m.in. na Turbacz i Lubań. Wędrówka z plecakiem od schroniska do schroniska, z czasem na wspólną i indywidualną modlitwę,  w milczeniu (na ile się dało), by zasłuchać się w Słowo i – słowo, miała być wyrazem naszego pragnienia: szukać i znaleźć Pana. Prowadzili: nasz ojciec z Irenką i Radek Podogrocki.

Bóg prowadzi w codzienności

„To były pierwsze, głoszone przeze mnie, rekolekcje podstawowe – szczególne dla charyzmatu Ognisk. Jak głoszą statuty: Słowo jest przepowiadane przez ojca Ogniska i przez tych, których zaprosi do nauczania i świadectwa, zwłaszcza księży, którzy żyją w tym samym Ognisku i zwykle biorą udział w jego misji. 
Trochę obawy, bo pierwsze, ale też nadziei, bo wpisane w tradycję, omodlone przez Wspólnotę. Dużo głoszonego Słowa – trzy katechezy dziennie i homilia, ponadto modlitwa i liturgiczna, i wspólna i osobista. Czas, w którym Bóg prowadził przez codzienną liturgię oraz nauczanie papieża Franciszka, które stawało się inspiracją do osobistego spotkania z Bogiem – Miłością, „(….) która nie przytłacza, która nie marginalizuje ani nie ucisza i nie milczy, która nie upokarza ani nie zniewala” (por. Christus vivit, 116). Poznać i uwierzyć Miłości, jaką Bóg ma ku nam, tak jak św. Jan (por. 1 J 4, 16), aby odnowić przymierze chrztu i na nowo oddać się Maryi – Matce.” 
ks. Tomasz Liszewski

Duchowa wspólnota

Od 12 do 18 lipca prowadziliśmy 2 tury rekolekcji. W Beskidach i stacjonarnie, w naszym Domu. Po kilkanaście osób w tym samym czasie modliło się i przeżywało święty czas rekolekcji w duchu Ognisk w dwóch różnych miejscach. Prawdziwa duchowa wspólnota…

W czasie górskiej wspinaczki rekolektanci podążali za słowem z 1 Księgi Kronik: „Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli Ci się znaleźć” (według głoszenia ojca Sławomira Sosnowskiego).

Drugie skupienie koncentrowało się wokół słów z Listu do Efezjan. Życzenie, by „Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego” rozważaliśmy przez tydzień i wciąż chcieliśmy się nim nasycać. Potęga Słowa! (A smakowaliśmy je, prowadzeni przez ks. Marcina Pietrzyka).

Ojcowie pustyni

W dniach 5-11 lipca, 7 osób przeżywało rekolekcje „z Ojcami pustyni”. O tym, czego tamci szukali i co na pustyni znaleźli, mówił ks. Przemysław Szewczyk, najlepszy predykator „w temacie”. Wciąż aktualne i współczesne!