O nas - o wspólnocie

„Nie zatrzymuj się na progu swej duszy…” Marta Robin

POZNAJ NAS

Ogniska Miłości

Ogniska Miłości (Les Foyers de Charité), powstałe w 1936 r. z inicjatywy Marty Robin i ks. George’a Fineta, są międzynarodowym dziełem katolickim, uczestniczącym w Nowej Ewangelizacji. To wspólnoty ochrzczonych, kobiet i mężczyzn, których łączy jeden Duch i życie, ukryte w prostej pracy, modlitwie i we wzajemnych więziach. Ich członkowie zdobywają się na bratnią miłość w trudzie i prawdzie relacji, zdając się na prowadzenie ojca – księdza odpowiedzialnego za wspólnotę, by na tej drodze doświadczać miłości Ojca.

 

Dzielą się ze sobą wszystkim, co ich stanowi i co posiadają.  Duchowość, intelekt oraz ich dobra materialne są tym, co wnoszą „dla wspólnego pożytku”. Zawierzają się Maryi. Ona wie, jak kruchy jest człowiek i jego starania.  Ona wstawia się za nimi. Misją Ogniska jest prowadzenie “domu Serca Jezusa, otwartego dla wszystkich” (tak Marta Robin rozumiała wolę Jezusa wobec Dzieła), przestrzeni sprzyjającej skupieniu i otwarciu się na Boże Słowo, głoszone w czasie rekolekcji. W klimacie wyciszenia i modlitwy, włączeni w ofiarę wspólnoty, rekolektanci doświadczają spotkania z żywym, miłującym Ojcem. Rekolekcje są więc propozycją całościowego spojrzenia na wiarę, by w niej znaleźć światło i siłę do życia na miarę Bożego powołania.

NASZA WSPÓLNOTA

Krótko o nas

ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty

Święcenia kapłańskie: 29 stycznia 1984 r.
Data wstąpienia do wspólnoty: 1994 r.
Data zobowiązania: 15 maja 1998 r.

Pochodzi z Łodzi.

Był wikariuszem w Rokicinach, Głownie i w trzech

łódzkich (retkińskich) parafiach.

Studiował liturgikę w Warszawie i Paryżu.

W czasie studiów we Francji zetknął się z Ogniskami.

Od 1993 wykłada liturgikę.

Obecnie pełni funkcję Rektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Irena Chmielarska – odpowiedzialna wspólnoty

Data wstąpienia do wspólnoty: 22 lipca 2006 r.

Data zobowiązania: 19 maja 2012 r.

Pochodzi z Prażek.
​Z zawodu finansista-bankowiec, ukończyła studia teologiczne.
Zanim pojawiła się w Ognisku, opiekowała się powierzanymi jej maleństwami.Teraz, jako odpowiedzialna, nikim się nie opiekuje, ale dba o dobrą organizację życia wspólnotowego, a jako księgowa – o finanse.
Ubogaca również liturgię swoim śpiewem i grą na gitarze.

Aneta Krulik

Data wstąpienia do wspólnoty: 5 września 2000 r.
Data zobowiązania: 20 czerwca 2004 r.

Pochodzi ze Szczerek.
Pracowała jako ekspedientka, w kwiaciarni, a także w zakładach krawieckich.
Tu w Olszy, pod jej czujnym okiem pozostaje ogródek i teren zielony, który raz po raz przekształca się dzięki nowym kolorowym roślinom.

Barbara Szczurek

Data wstąpienia do wspólnoty: 3 lipca 2005 r.
Data zobowiązania: 19 maja 2012 r.

Pochodzi z Krakowa.
Wcześniej nauczycielka języka polskiego.
Obecnie odpowiedzialna za Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin, prowadzone przez Ognisko, oraz – teksty (listy, newsletter, korekty etc).

Robert Woźnica

Data wstąpienia do wspólnoty: 15 stycznia 2007 r.
Data zobowiązania: 19 maja 2012 r.

Pochodzi z Siedlec.
Absolwent teologii. W czasie studiów pracował w fabryce wyrobów stalowych w Siedlcach. W Ognisku – człowiek od zadań specjalnych. Posługuje jako szafarz nadzwyczajny. Czasem można mieć wrażenie, że go nie ma, ale tylko dlatego, że wtedy zajęty jest przeróżnymi pracami gospodarczymi: dba o wygląd trawników – latem i o odśnieżone drogi – zimą, o sady, i o to, by w odpowiednim czasie w kominku pojawił się ogień.

Magdalena Wieloch

Data wstąpienia do wspólnoty: 6 stycznia 2013 r.
Data zobowiązania: 23 czerwca 2018 r.

Pochodzi z Rokicin.
Z zawodu zootechnik. Aktywny krwiodawca.
W Ognisku zajmuje się głównie prowadzeniem strony internetowej i mediami społecznościowymi. Często można ją spotkać z aparatem w ręku lub w kuchni, w której lubi „tworzyć”.