fbpx
Ognisko Miłości

KSIĄŻKI

“Nieruchoma podróż” –
Jean Jacques Antier

Marta Robin – żyła w latach 1902-1981, prosta kobieta z biednej, chłopskiej rodziny, z małej miejscowości Châteauneuf-de-Galaure (w okolicach Lyonu we Francji), schorowana, cierpiąca.
W wyniku paraliżu przykuta do łóżka przez ponad pięćdziesiąt lat.
A jednak jej życie było fascynujące. Przez jej ludzką biedę objawia się w sposób niezwykle bliski miłość i wielkość Boga.W jej stałej bliskości z Maryją ukazuje się tajemnica obcowania świętych.
Jean-Jacques Antier jest autorem najobszerniejszej z dotychczasowych książek o Marcie Robin. Pisze o jej życiu i o owocach jej misji; o Ogniskach Miłości, o łaskach jakich doświadczyli ci, którzy się z Martą spotkali.
Drugą część książki autor poświęcił nadzwyczajnym zjawiskom towarzyszącym życiu Marty Robin, takim jak stygmaty czy fakt, że przez wiele lat nie przyjmowała pożywienia. Ukazując te fenomeny, próbuje uzasadnić ich nadprzyrodzony charakter, zestawia z doświadczeniami świętych w historii Kościoła, przytacza komentarz medyczny.
Cytowane przez autora świadectwa osób, które doświadczyły Bożej Tajemnicy dzięki modlitwie i słowu Marty, pomagają nie zatrzymywać się na tym, co nadzwyczajne. Jej życie ułatwia – zgodnie ze słowami modlitwy skierowanej przez Martę do Maryi -,,wznosić umysł i serce ku Trójcy Świętej, w Niej utkwić wzrok pełen szacunku i miłości”.

“Życie Marty Robin”
Bernard Peyrous

Marta Robin to niewątpliwie jedna z najbardziej fascynujących postaci XX wieku. Skromna wieśniaczka, obłożnie chora od momentu ukończenia 18 roku życia aż do śmierci. Zmarła w wieku 78 lat. Przyjęta w swoim domu ponad 100 tys. osób! Poznała kilka najwybitniejszych osobowości ówczesnej epoki. Zmieniła życie setek ludzi, oświecała, pocieszała, dodawała otuchy, a mimo to nie była żadnym guru. Pozostała osobą prostą, ujmującą swoim sposobem bycia, bezpośrednią, obdarzoną zdrowym rozsądkiem, humorem i rozumiejącą sprawy innych, co uczyniło z niej istotę wyjątkową. Na czym więc polegała tajemnica Marty Robin? Jaki udział w jej osobistej drodze miała wiara w Boga?
W licznych książkach i setkach artykułów próbowano odpowiedzieć na to pytanie. Marta Robin należy do grona współczesnych Francuzek, na których temat ukazało się najwięcej publikacji. A ta książka jest i długo pozostanie zasadniczym punktem odniesienia ze względu na obfity materiał dokumentacyjny: teksty autorstwa Marty, korespondencję, około tysiąca świadectw zebranych po jej śmierci.

Bernard Peyrous, kapłan, doktor literatury, członek Wspólnoty Emmanuel, jest specjalistą w dziedzinie historii duchowości, a także postulatorem procesu beatyfikacyjnego Marty Robin, to znaczy jej adwokatem w ramach procedury podjętej w Rzymie. W pracy tej pomagała mu Marie-Thérese Gille, wicepostulatorka procesu i członkini Ogniska Miłości.

“Marta Robin. Pasja życia.”
Ks. Sławomir Sosnowski

„Panie mój i Boże, zażądałeś wszystkiego od swojej uniżonej sługi, weź więc i przyjmij wszystko. Dziś zdaję się na Ciebie bez żadnych warunków, o Ukochany mojej duszy! Tylko Ciebie pragnę i dla Twojej miłości rezygnuję ze wszystkiego”. Marta Robin

Marta Robin (1902-1981) to francuska mistyczka i stygmatyczka obdarzona przez Boga darem wizji, bilokacji i proroctwa. Przez pięćdziesiąt lat jej jedynym pokarmem była Eucharystia. Co tydzień, od czwartku wieczorem do niedzieli lub poniedziałku, przeżywała razem z Jezusem Jego Mękę. W wyniku tajemniczej choroby straciła wzrok i dotknął ją paraliż, lecz mimo to stała się duchową przewodniczką dla wielu osób i inspiratorką powstania ruchu Ognisk Miłości, który działa na całym świecie, w tym także w Polsce. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny.Marta Robin. Pasja życia to duchowy portret tej niezwykłej postaci, próba ukazania tego, co tak bardzo fascynowało i przyciągało do niej tysiące ludzi. W tej książce widzimy Martę cierpiącą, ale i przepełnioną Bożą radością, uczestniczącą przez współczującą miłość w sprawach świata, a równocześnie zanurzoną w Bogu. Opowieść o niej to poruszające przypomnienie, że każde życie może być wypełnione miłością Bożą, przepełnione nią aż tak, że wydaje owoce, rozgrzewa serca innych, dając światu trochę światła. Trzeba się tylko odważyć i naprawdę przyjąć swoje życie jako Boży dar, tak jak to uczyniła Marta.

“Bolesna męka Zbawiciela.
Przygotowanie Paschy”
.

Marta Robin(1902-1981), przez ponad pięćdziesiąt lat, każdego tygodnia przeżywała w swoim ciele mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa. Jej doświadczenia i modlitwy zapisywane były w zeszytach.
Pomocą w redagowaniu jej własnej narracji o zbawczych wydarzeniach był tekst “Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa” Anny Katarzyny Emmerich. Marta jednak koncentruje się na głębi słów i gestów Jezusa, harmonizując swoje opowiadanie z Ewangeliami. W publikowanym tu zeszycie opisane są wydarzenia Wielkiego Czwartku, od przygotowania uczty w Wieczerniku do wyjścia Jezusa z apostołami do Ogrodu Oliwnego.
Przygotowanie Paschy (w serii Bolesna Męka Zbawiciela) jest pierwszym tekstem źródłowym z całej kolekcji Zeszyty Marty Robin, których wydanie krytyczne jest aktualnie opracowywane w Ognisku Miłości w Châteauneuf-de-Galaure (Francja).

“Dokumenty. Męki Marty Robin. Piątkowe zapiski ks. Faure’a, proboszcza Châteauneuf-de-Galaure”.

Marta Robin (1902-1981) przez ponad pięćdziesiąt lat, każdego tygodnia przeżywała w swoim ciele mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa. 
Ks. Leon Faure, proboszcz parafii Châteauneuf-de-Galaure, spełniając swój obowiązek kapłański, odwiedzał chorą Martę w domu. W latach 1933-1938 wiernie zapisywał w piątki to, co widział i słyszał w danym momencie, siedząc przy jej łóżku i modląc się w milczeniu. Jako świadek cierpień Marty, która sama się określała jako ,,mała męka Jezusa”, przekazuje nam cenny zapis jej żarliwych i pełnych życia słów, wypowiadanych w chwili jednoczenia się z Jezusem w Jego Męce.
Męki Marty Robin, zapisane przez ks. Faure’a to drugi – po Zeszycie Przygotowanie Paschy (w serii Bolesna Męka Zbawiciela) – tekst źródłowy z całej kolekcji Zeszyty Marty Robin, których wydanie krytyczne jest aktualnie opracowywane w Ognisku Miłości  w Châteauneuf-de-Galaure (Francja). 

“Ogień nowej ewangelizacji. Cierpienie za kapłanów – szczególna misja Marty Robin”

“Marta Robin była niezwykłą kobietą, która uczyniła wiele dla nowej ewangelizacji” (abp Rino Fisichella).

Książka poświęcona jest tej dwudziestowiecznej mistyczce i stygmatyczce oraz kapłanom, za których modliła się i ofiarowała wszystkie swe cierpienia, przekonana, że to oni – wraz ze świeckimi – mogą odnowić świat. Świadectwo jej życia może stać się dla kapłanów zachętą do odkrycia na nowo sensu i godności swego powołania, dla wiernych i świeckich zaś impulsem do gorliwszej modlitwy za swoich duszpasterzy. Pomogą w tym jej modlitwy, zebrane na końcu książki. Zafascynowana tą niezwykłą postacią, autorka maluje jej obraz spójny, bogaty w poruszające szczegóły biograficzne i pobudzający do duchowej refleksji.