fbpx
Kongregacja reaguje na książkę o. De Meestera

Kongregacja reaguje na książkę o. De Meestera

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zareagowała na książkę o. Conrada De Meestera, flamandzkiego karmelity (1936-2019) o Marcie Robin (1902 – 1981), opublikowaną po śmierci autora przez wydawnictwo Cerf. Wydana po francusku książka mówi o „mistycznym oszustwie”. Rzymska Kongregacja odpowiada, że żadna nowa przeszkoda nie została ukazana w tej książce. Wszystkie zastrzeżenia belgijskiego teologa były rozpatrywane za jego życia przez komisje stworzone w tym celu, i odrzucone.

Oto treść deklaracji:

„Proces diecezjalny o życiu i cnotach Czcigodnej Służebnicy Bożej Marty Robin był przeprowadzony w diecezji Valence, we Francji, w latach 1988 – 1996.

W ramach postępowania zostało mianowanych dwóch teologów cenzorów. Jednym z nich był  o. De Meester, któremu powierzono ocenę pism Marty Robin. Przyjmując to zadanie o. De Meester pod przysięgą zobowiązał się do zachowania tajemnicy zawodowej. Na koniec swej pracy złożył pisemny raport i został wysłuchany przez Trybunał diecezjalny.

W swoim raporcie o. De Meester przedstawił pewne wątpliwości, szczególnie dotyczące życia mistycznego Marty Robin. Drugi Teolog, przeciwnie, nie zgłaszał zastrzeżeń w tej sprawie. Wszystko, co zawiera ekspercki raport Ojca De Meestera (336 stron) i to wszystko, co sam przedstawił wobec Trybunału diecezjalnego w czasie przesłuchania (72 strony), z jego argumentacją i spisanymi uwagami zostały w całości włączone w imponujący dokument, liczący 3000 stron, Positio super virtutibus [dokument zawierający całą zebraną dokumentację składany przez postulatora w Kongregacji]. Positio zawiera także dokumenty, które mają rzucić światło na zasygnalizowaną problematykę, np. ekspertyzę grafologiczną, badania medyczne, itp. Zastrzeżenia Ojca De Meestera zostały rozpatrzone podczas badań związanych z procesem najpierw przez teologów wyznaczonych przez Kongregację Spraw Świętych, następnie przez Kardynałów i Biskupów, członków tej Kongregacji. Na podstawie całości dokumentów zawartych w Positio i wyjaśnieniach dorzuconych przez Postulację, wyżej wspomniane osoby wydały sąd pozytywny co do  heroiczności cnót Marty Robin”.

Źródło: https://fr.zenit.org/2020/10/09/marthe-robin-et-le-secret-professionnel-dune-enquete-canonique/