Duchowa wspólnota

Duchowa wspólnota

Od 12 do 18 lipca prowadziliśmy 2 tury rekolekcji. W Beskidach i stacjonarnie, w naszym Domu. Po kilkanaście osób w tym samym czasie modliło się i przeżywało święty czas rekolekcji w duchu Ognisk w dwóch różnych miejscach. Prawdziwa duchowa wspólnota…

W czasie górskiej wspinaczki rekolektanci podążali za słowem z 1 Księgi Kronik: „Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli Ci się znaleźć” (według głoszenia ojca Sławomira Sosnowskiego).

Drugie skupienie koncentrowało się wokół słów z Listu do Efezjan. Życzenie, by „Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego” rozważaliśmy przez tydzień i wciąż chcieliśmy się nim nasycać. Potęga Słowa! (A smakowaliśmy je, prowadzeni przez ks. Marcina Pietrzyka).