TERMINY 2020

21 listopada (Przymierze)ODWOŁANE
Spotkanie dla osób, które pragną tworzyć trwałą więź z Ogniskiem.

22 listopada (Niedziela Chrystusa Króla, dzień skupienia dla zapracowanych)ODWOŁANE
„Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością”. (Dz 2,36)
Pewność wiary w zmiennym świecie.

27 – 29 listopada (na rozpoczęcie adwentu) ODWOŁANE
„Dwie tęsknoty”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
26 grudnia – 1 stycznia 2021 (Rekolekcje odnowy wiary)
Przyjąć w sercu niezgłębione misterium Chrystusa. O modlitwie serca.

* rekolekcje w milczeniu

Prowadzi: ks. Sławomir Sosnowski
Rozpoczęcie: sobota, godz. 18:00
Zakończenie: piątek, ok. godz. 10:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
31 grudnia – 1 stycznia 2021 (Noc czuwania)
Wdzięczność i zawierzenie.

Rozpoczęcie: czwartek, ok. godz. 20:00
Zakończenie: piątek, ok. godz. 10:00.