TERMINY 2020

Ze względu na chwilowe problemy techniczne, prosimy wysyłać zgłoszenia na adres olszarekolekcje@gmail.com podając datę rekolekcji, imię i nazwisko oraz nr telefonu.

29 czerwca – 2 lipca (dla prezbiterów i diakonów)
Pozostać uczniem.
* rekolekcje w milczeniu

Prowadzi: o. Tomasz Zamorski OP
Rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 18:00.
Zakończenie: czwartek, ok. godz. 13:00.

Pozostać uczniem; chciałbym zaprosić braci w kapłaństwie do ciszy i spotkania ze Słowem w duchu lectio divina. Rekolekcje mają umożliwić spotkanie ze Słowem, które czyta nasze życie i powołanie oraz prowadzi w głąb więzi z Jezusem. Ze Słowem, które mogę usłyszeć wyłącznie jako uczeń, będzie więc o pozostawaniu uczniem Jezusa.

6 – 12 lipca (rekolekcje z Ojcami Pustyni)
Czego Ojcowie szukali i co znaleźli na pustyni?
* rekolekcje w milczeniu

Prowadzi: ks. Przemysław Szewczyk
Rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

Doświadczenie Ojców Pustyni jest dziedzictwem, z którego wiele może zaczerpnąć każdy człowiek szukający Boga bez względu na stan życia: osoby duchowne i świeckie, żyjące samotnie i w rodzinach. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa rozwija się ruch monastyczny tworzony przez mężczyzn i kobiety, którzy oddalając się od świata na pustynie, poświęcają swoje życie całkowicie jednemu celowi: znaleźć Boga. Jakie kroki konkretnie podejmują? Jakie trudności przeżywają?
Czy udaje im się znaleźć Tego, kogo szukają?
Podczas rekolekcji będziemy szukać Boga razem ze św. Antonim, Bazylim, Janem Kasjanem, Szymonem Słupnikiem i innymi ojcami pustyni.

13 – 19 lipca (rekolekcje odnowy wiary)
Eucharystia – „miejsce” zjednoczenia, nauczania i ofiary.
* rekolekcje w milczeniu

Prowadzi: ks. Sławomir Sosnowski
Rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

2 – 8 sierpnia (rekolekcje z wędrówką po Gorcach)
Wędrować po górach; pielgrzymować przez życie.

Prowadzą: Radosław Podogrocki, ks. Sławomir Sosnowski

10 – 16 sierpnia (rekolekcje odnowy wiary)
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4,3)

Prowadzą: ks. Marcin Pietrzyk
Rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

17 – 23 sierpnia (rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym)
Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin
* rekolekcje w milczeniu

Prowadzi: ks. Sławomir Sosnowski
Rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

24 – 30 sierpnia (rekolekcje odnowy wiary)
„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”. (1 J 4,16)
* rekolekcje w milczeniu

Prowadzi: ks. Tomasz Liszewski
Rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

4 – 6 września (rekolekcje o kryzysie)
Doświadczenie kryzysu jako szansa na zmianę.

Prowadzi: Bogdan Kosztyła
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

25 – 27 września (dla tych, którzy mają się ku sobie)
Kobieta i mężczyzna zaproszeni do dialogu.
* rekolekcje z zajęciami warsztatowymi

Prowadzi: Bogdan Kosztyła
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

2 – 4 października (dla tych, którzy chcą odkrywać swoja prawdziwą ekspresję)
Głos i prawda, którą nosisz – integracja wewnętrzna przez głos.

Prowadzi: Katarzyna Młynarska
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

9 – 11 października (dla kobiet)
„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja”. (Pnp 4,7)

Prowadzi: Sylwia Gajewska
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

16 – 18 października (dla uzależnionych i współuzależnionych)
„Doskonała miłość usuwa lęk”. (1 J 4,18)

Prowadzi: ks. Sławomir Sosnowski
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

Mityngi otwarte:
piątek, godz. 20:00.
sobota, godz. 16:00.

23 – 25 października (dla singli)
Kręte drogi życia.

Prowadzi: Katarzyna Zielińska
Rozpoczęcie: czwartek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

20 – 22 listopada (Przymierze)
Spotkanie dla osób, które pragną tworzyć trwałą więź z Ogniskiem.

22 listopada (Niedziela Chrystusa Króla, dzień skupienia dla zapracowanych)
„Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością”. (Dz 2,36)
Pewność wiary w zmiennym świecie.

Prowadzi: ks. Sławomir Sosnowski
Rozpoczęcie: godz. 9:00. (jutrznia)
Zakończenie: godz. 17:00.

27 – 29 listopada (na rozpoczęcie adwentu)
Dwie tęsknoty.

Prowadzi: o. Wojciech Jędrzejewski OP
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.

4 – 6 grudnia (dla seniorów)
Jesteśmy powołani, by marzyć i przekazywać młodym nasze marzenia”. (Franciszek)

Prowadzi: ks. Sławomir Sosnowski
Rozpoczęcie: piątek, godz. 18:00.
Zakończenie: niedziela, ok. godz. 13:00.