„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”. (1 J 4,16) (24-30 sierpnia)