DZIEŃ DLA ZAPRACOWANYCH

s. Anna Maria Pudełko
„Być przy Bogu, aby bardziej być „przy sobie” i dla innych”.
Katecheza I
Katecheza II

ks. Sławomir Sosnowski
„Czuwajcie! Trwajcie w wierze. Bądźcie mężni i silni”.
Katecheza I