Bóg prowadzi w codzienności

Bóg prowadzi w codzienności

„To były pierwsze, głoszone przeze mnie, rekolekcje podstawowe – szczególne dla charyzmatu Ognisk. Jak głoszą statuty: Słowo jest przepowiadane przez ojca Ogniska i przez tych, których zaprosi do nauczania i świadectwa, zwłaszcza księży, którzy żyją w tym samym Ognisku i zwykle biorą udział w jego misji. 
Trochę obawy, bo pierwsze, ale też nadziei, bo wpisane w tradycję, omodlone przez Wspólnotę. Dużo głoszonego Słowa – trzy katechezy dziennie i homilia, ponadto modlitwa i liturgiczna, i wspólna i osobista. Czas, w którym Bóg prowadził przez codzienną liturgię oraz nauczanie papieża Franciszka, które stawało się inspiracją do osobistego spotkania z Bogiem – Miłością, „(….) która nie przytłacza, która nie marginalizuje ani nie ucisza i nie milczy, która nie upokarza ani nie zniewala” (por. Christus vivit, 116). Poznać i uwierzyć Miłości, jaką Bóg ma ku nam, tak jak św. Jan (por. 1 J 4, 16), aby odnowić przymierze chrztu i na nowo oddać się Maryi – Matce.” 
ks. Tomasz Liszewski