BIBLIOGRAFIA TEKSTÓW MARTY

Wykaz tekstów, które Marta Robin pozostawiła, znajduje się w:
Bolesna Męka Zbawiciela, I: Przygotowanie Paschy, Polihymnia, Lublin 2011, ss. 16-19.

Wykaz tekstów Marty ogłoszonych drukiem:
Najważniejsze dzieło to tzw. Dziennik – notatki czynione na prośbę proboszcza, ks. Léona Faure’a, (25 grudnia 1919 – 1 listopada 1932):
Marthe Robin, Journal. Décembre 1929 – Novembre 1932, Éditions Foyer de Charité, Châteauneuf-de-Galaure 2013.
Tłumaczenie przygotowywane jest przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Dziennik Marty dostępny jest on-line: http://www.martherobin.com/JdM/Journal%20de%20Marthe.htm

Au fils des jours. Extraits du Journal de Marthe Robin. Paroles de Marthe Robin, Éditions Foyer de Charité 2012.
Fragmenty z Dziennika. Nieprzetłumaczone.

Z Opisu Męki, sporządzonego przez Martę, opublikowano dwie części, pierwszą:
La Douloureuse Passion du Sauveur, I: Préparation de la Pâque, Éditions Foyer de Charité Châteauneuf-de-Galaure 2008.
Tłumaczenie: Bolesna Męka Zbawiciela, I: Przygotowanie Paschy, tł. Dorota Śliwa, Polihymnia, Lublin 2011; i trzecią:
La Douloureuse Passion du Sauveur , Tome III: de l’arrestation a la mise au tombeau, Éditions Foyer de Charité, Châteauneuf-de-Galaure 2016. Nieprzetłumaczone.

Wyjątkowy zapis stanowią notatki ks. Faure’a. Skrupulatnie notował on słowa Marty, wypowiadane podczas przeżywania przez nią Pasji Jezusa:
Les Passions de Marthe Robin. Relatées par le père Faure, curé de Châteauneuf-de-Galaure, Éditions Foyer de Charité, Châteauneuf-de-Galaure 2009.
Tłumaczenie: Męki Marty Robin (piątkowe zapiski ks. Faure’a, proboszcza w Châteauneuf-de-Galaure), tł. Dorota Śliwa, Polihymnia, Lublin 2012.

Dla zrozumienia misji Marty Robin i duchowości Ognisk konieczna jest znajomość tzw. Tekstu Założycielskiego. Został on opublikowany wraz z komentarzami o. Georges’a Fineta: Le texte fondateur que Marthe appelait „la petite feuille”, Foyer de Charité, Châteauneuf-de-Galaure 2010.

Polecane biografie:

Jean Jacques Antier, Marthe Robin. Le voyage immobile, Perrin, Paris 1991.
Tłumaczenie: Jean Jacques Antier, Marta Robin. Nieruchoma podróż, tł. Dariusz Bralewski, AWŁ, Łódź 2000.

Autorem tej biografii jest postulator procesu beatyfikacyjnego: Bernard Peyrous, Vie de Marthe Robin, Éditions de l’Emmanuel /Éditions Foyer de Charité, Paris/ Cheauneuf-de-Galaure 2006.
Tłumaczenie: Bernard Peyrous, Życie Marty Robin, tł. Maria Żurowska, AWŁ, Łódź 2008.

Skrócona biografia, tego samego autora:
Bernard Peyrous, Découvrir Marthe Robin, Éditions de l’Emmanuel /Éditions Foyer de Charité, Paris/ Cheauneuf-de-Galaure 2010.
Tłumaczenie: Bernard Peyrous, Marta Robin. Mistyczka naszych czasów, Święty Wojciech, Poznań 2013.

Pozostałe biografie:

Ze względu na stopniowo zdobywaną wiedzę o życiu Marty (zwłaszcza w ramach przygotowań procesu beatyfikacyjnego), należy brać pod uwagę tylko te okoliczności śmierci Marty, które opisał ks. Peyrous (Życie Marty Robin, ss. 338-340).

Raymond Peyret, Marthe Robin. La Croix et la Joie, Éditions Résiac, Montsûrs 1981.
Tłumaczenie: Raymond Peyret, Marta Robin. Krzyż i radość, tł. Alicja Prawdzic, Résiac, Montsûrs 1986.

Raymond Peyret, Prends ma vie Seigenur. La longue messe de Marthe Robin, Desclée de Brouwer /Peuple Libre, Paris/ Valence 1985
Tłumaczenie: Raymond Peyret, Weź me życie, Panie. Długa Msza Marty Robin, tł. Dorota Śliwa, Wydawnictwo M/Wydawnictwo Księży Marianów, Kraków/ Warszawa 1995.

Raymond Peyret, Petite vie de Marthe Robin. Le secret de Marthe, Desclée de Brouwer /Peuple Libre, Paris/ Valence 1988.
Raymond Peyret, Życie Marty Robin, tł. Dorota Śliwa, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994 (kolejne wydania: 2008, 2012)
Daniel Escoulen, Si le grain de blé ne meurt… Florilège de Marthe Robin, Desclée de Brouwer /Peuple Libre, Paris/ Valence 1996

Świadectwa – książki napisane przez tych, którzy Martę osobiście spotkali:

Jean Guitton, Portrait de Marthe Robin, Bernard Grasset, Paris 1985.
Tłumaczenie: Jean Guitton, Marta Robin. Mistyczka i stygmatyczka, tł Piotr Trojniar, Częstochowa 1990.

Frère Ephraïm, Marthe… une ou deux choses que je sais d’elle…, Éditions des Béatitudes 1990
Tłumaczenie: Brat Efraim, Marta Robin. To, co o niej wiem, tł. Magdalena Dobiecka, eSPe Kraków 2004.

Marcel Clément, Pour entrer chez Marthe, Librairie Arthéme Fayard, Paris 1993.

Jacques Pagnoux, Marthe Robin. Une femme d’espérance pour le XXI siècle, Le Sarment /Librairie Arthéme Fayard, Paris 1995.

Docteur Alain Assailly, Marthe Robin (1902 – 1981). Témoignage d’un psychiatre, Éditions de l’Emmanuel, Paris 1996.
Tłumaczenie: Alain Assailly, Marta Robin. Świadectwo psychiatry, tł. Dariusz Adamski, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 2001.

Jacques Ravanel, Le secret de Marthe Robin. Paroles inédites, Presses de la Renaissance, Paris 2008.
Książka nieprzetłumaczona, a cenna, bo zawiera niedrukowane notatki (starsze od Dziennika) i napisana jest przez ojca Ogniska w La Flatière (Górna Sabaudia), następcę ojca Fineta.

Didier-Léon Marchand, Marthe. Témoin pour aujourd’hui, Éditions Peuple Libre, Valence 2015.
Zbiór wypowiedzi biskupa diecezji Valence od roku 1978 (na trzy lata przed śmiercią Marty).